آشنایی با استاندارد B18.2.3.1

این استاندارد برای ساخت و تولید پیچ‌های سرخزینه استفاده می‌شود ولی چون برای سرخزینه‌های شش گوش به کار می‌رود در این بخش نیز به آن اشاره شده‌است.
برای دسترسی به فایل ASME B18.2.3.1 به صورت PDF کلیک کنید.

تولید کننده انواع استاد‌بولت، انکربولت یو‌شکل، انکربولت ال‌شکل، انکربولت‌ صاف.