Select Language

فلنج گلودار‌ کربن‌ استیل‌ و‌ استنلس‌ استیل

فلنج گلودار

سایز:"1/2 تا "56
ANSI در کلاس‌های: #150 تا #2500
ISO در کلاس‌های: 10 تا 16 PN
API در کلاس‌های: 2000 تا 15000

مواد سازنده فلنج مورد استفاده به شرح ذیر است: 

105B ASME  که‌ فولاد‌کربن‌آهنگری‌شده است.
181A  ASME  که‌ فولاد‌ کربن‌آهنگری‌شده برای‌هدف‌عمومی است.
182A ASME که‌ فولاد‌ آلیاژی‌ و‌فولاد‌ضد زنگ‌آهنگری‌شده است.
350A ASME  که‌ فولاد‌ آلیاژی‌ آهنگری‌شده برای‌سرویس‌های‌دما‌پایین بکار میرود.

سطوح اتصال فلنج‌ها

  • مسطح (FF): اساسا در فلنج‌های Cast Iron کاربرد دارند. دراین نوع کل سطح تماس با ماشین مسطح شده‌است.
  • بالا آمده (RF): از همه متداول‌تر و دارای سطحی بالا آورده شده با ماشین است که مساوی با سطح تماس Gasket است.
  • زبان و شیار (T&G): این نوع نیز غیر مستعمل است. دراین نوع فلنج‌ها می‌بایست هماهنگ باشند. یکی‌دارای‌حلقه‌بالا آمده (زبان) و دیگری‌دارای‌تورفتگی‌ماشینکاری شده‌است‌که در هم چفت میشوند.
  • نری‌و‌مادگی (M&f): این نوع هم غیر مستعمل می باشد.‌باز هم فلنج‌ها می‌بایست جور باشند یکی دارای سطحی فرای سطح نرمال (نری) و دارای تورفتگی (مادگی) است که در هم چفت می‌شوند.

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

استانداردهای بکار‌رفته‌ در‌ طراحی‌وساخت‌ فلنج‌ها :

  • برای دسترسی به استاندارد‌های به کار گرفته‌شده در فلنج‌های بالاتر از 24 اینچ کلیک نمائید.
  • برای دسترسی به استاندارد‌های به کار گرفته شده در فلنج‌های کمتراز 24 اینچ کلیک نمائید.
  • برای دسترسی به هندبوک TC برای فلنج‌های سایز تا 24 اینچ کلیک نمائید.
  • برای دسترسی به هندبوک TC برای فلنج‌های سایز بالاتر از 24 اینچ کلیک نمائید.

لیست نظرات

محصولات مرتبط